Spring Flow

TRIYOGA® FLOW

Level 1, Earth 108 - series 1

(K=kriya/flow) A=asana/hold)

SPRING FLOW

1. E   Standing K
2. I   Up Salute K (back bend)
3. E   Earthtouch k
4. I   Runner K 
5. E   Child 2 K 
6. I    Natural Seat K

7. E   Catbow 1 K
8. I    Cat K 
REPEAT AS FLOW (7-8)

9. E   Child 2 A
10. I  Natural Seat L

11. E   Mountain K
12. I   Cat K
13. E   Catbow 2 K
14. I    Cat k 
REPEAT 11 - 14 Cat Flow

15. E   Child 2 A

16. I   Natural Seat K

17. E   Mountain K
18. I   Swan K
19. E   Extended Mountain K 
REPEAT 18 - 19 

20. I    Raised Runner K
21. E/I  Earthtouch A

22. E   Roll to Standing K 
23. I   Upward Salute K 

(REPEAT 1 - 23 ON OTHER SIDE) 

24. E   Standing A (flowing om release mudra flow) NOLA Yoga Center  • 4436 Toulouse St. #21 • NOLA 70119  
Office # 504-910-7445
   © LLA 2014